REGULAMIN

  • Warunkiem jazdy na torze jest ukończone 18 lat i posiadanie ważnego prawo jazdy kategorii B.
  • Uczestników obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu, oraz przebywania pod wpływem alkoholu.
  • Uczestnik zapewnia, ze nie jest pod wpływem alkoholu, środków odurzających, narkotyków i leków oraz innych środków mogących wpłynąć na jego sprawność psychomotoryczna do kierowania autem. Zapewnia także, ze nie istnieją żadne inne okoliczności które mogłyby negatywnie wpłynąć na sposób jazdy. Organizator odmówi uczestnictwa w jeździe osobie, co do której zachodzi podejrzenie nie spełnienia warunków niniejszego regulaminu.
  • Na terenie toru uczestnicy winni bezwzględnie stosować się do regulaminu, wskazówek oraz nakazów organizatora i instruktorów. Na terenie toru obowiązuje bezwzględny zakaz wchodzenia na tor jazdy bez obecności instruktora.
  • Organizator ma prawo przerwać jazdę w przypadku nie zastosowania się do zaleceń instruktora, w takim przypadku Uczestnikowi nie przysługuje prawo do dalszej jazdy.
  • Uczestnik ponosi pełna odpowiedzialność cywilna, karna i finansowa za powstałe szkody osobiste i majątkowe wywołane przez siebie podczas jazdy.
  • Organizator nie bierze odpowiedzialności za skutki wypadków powstałych z winy Uczestników.
  • Organizator nie ma obowiązku podstawienia nowego pojazdy w miejsce uszkodzonego przez Uczestnika.
  • W przypadku rezygnacji z jazdy w uzgodnionym mailowo z organizartorem terminem, voucher przepada i tracą Państwo prawo do wykorzystania określonego typu jazdy.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej.

ROZUMIEM